Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ 4ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας


Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2016

Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Αυτοδιοίκηση επωμίζεται ένα τεράστιο βάρος στην στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών.
Στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με στόχο την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση, ανταποκρινόμαστε θετικά.
Ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων ότι συμφωνούμε στη βελτίωση του Καλλικράτη, στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας και της άρσης των στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.
Επιτέλους πρέπει να συγχρονιστούμε με το βηματισμό της Ευρώπης και να υιοθετήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Θεωρούμε πως είναι η ώρα να γίνει η μεγάλη τομή στο διοικητικό μοντέλο της χώρας τόσο στο επίπεδο και της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Το σημερινό γραφειοκρατικό,  αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκτικού κράτους.
Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού.
Η νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα πρέπει να διαθέτει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνης της. Αυτό άλλωστε απορρέει τόσο από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική της αυτοτέλεια, όσο και από την ευρεία λαϊκή νομιμοποίησή της. Το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όσον  αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου οργάνου.
Το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των υποθέσεων ευθύνης της.
Β) Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερο σεβασμό στα δικαιώματα όλων.
Γ) Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του λαού στη δεδομένη κάθε φορά χρονική στιγμή της κάλπης.
Στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση που χαρακτηρίζεται από ύφεση, αποεπένδυση και καλπάζουσα ανεργία, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας. 
Ζητάμε την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και την ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων.

Ομιλία του Απόστολου Κατσιφάρα Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ 4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,   θα προσπαθήσω σε λίγο χρόνο   να θέσω προβληματισμούς και ερωτήματα.   Κατ' αρχήν νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε από τη μέχρι τώρα πορεία της συζήτησης, τη διάσταση του πολιτικού ελλείμματος που υπάρχει στη χώρα. παρατηρητές, σχολιαστές και ελάχιστοι διαμορφωτές μιας νέας πορείας που χρειάζεται η χώρα μας.
Η κρίση, δυστυχώς δεν είναι μόνο εδώ, παρούσα. Βαθαίνει περισσότερο. Στη Λευκάδα, για όποιον θυμάται, είχαμε μιλήσει για το 3ο μνημόνιο και για το 4ο που έρχεται. Σήμερα το 4ο αμπαλάρεται. Είναι πώς θα διατυπωθεί   για να βγει προς τα έξω.
Δεν είναι μόνο σε επίπεδο αυτό που ξέρουμε ως κόφτη, είναι πολύ πιο επίσημο που θα έρθει. Και η εμπειρία από τα μνημόνια, το πρώτο σκέλος είναι δημοσιονομικές πολιτικές.
Λοιπόν, εμείς καταφέραμε ως χώρα να έχουμε σε 7 χρόνια 4 μνημόνια, 3 συν 1, 4 κυβερνήσεις από όλο το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα,   στην ίδια πεπατημένη.  
Εδώ χρειάζεται ν’ αναρωτηθούμε και να δούμε τι έχει συμβεί: Το πολιτικό σύστημα δεν κατανόησε το πρόβλημα; Δεν είδε το αίτιο; Δεν κατάφερε να συνεννοηθεί πολιτικά αφού το είδε να το διαπιστώσει; Αφού το είδε να συνδιαμορφώσει ένα νέο συνεκτικό εθνικό σχέδιο; Να το υλοποιήσει με συνέπεια; Εν τέλει αγαπητοί   συνάδελφοι λείπει όραμα και εθνικό σχέδιο από τη χώρα μας.
Δεν αφορά μόνο αυτούς που φεύγουν, αφορά και αυτούς που έρχονται. Και η κρίση καλά κρατεί. Προσέξτε όμως ποια είναι τ’ αποτελέσματα για να πάμε στις αρμοδιότητες που έχουμε εμείς. Η ανεργία στα ύψη, οι μισθοί στο κατώτατο επίπεδο, το μοντέλο εργασίας πλήρως αποσαθροποιημένο και καταφέραμε μια κοινωνία της εργασίας να είναι μια κοινωνία των επιδομάτων. Αυτό διαχειριζόμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλοι σώζουμε, και όλοι ηττόμαστε. Σε επίπεδο αποτελέσματος.
Κατ' αρχήν αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να υπάρχει ένα σοκ πρώτα σ’ εμάς, να κατανοήσουμε γιατί έχουμε πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Ο σκληρός πυρήνας της αιρετής Περιφέρειας των αρμοδιοτήτων είναι η ανάπτυξη. Αυτό δηλαδή που είναι και πρόβλημα στη χώρα. Η ανάπτυξη όμως δεν είναι ένα ουδέτερο στοιχείο. Έχει να κάνει με   τον άνθρωπο και τις αξίες της δημοκρατίας.   Και παρεμβαίνει σε όλα αυτά.
Αυτό είναι το τοπίο. Δε βάζω όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, όλοι τα ξέρουμε για πολιτικές συμμαχίες στην Ευρώπη, για γεωπολιτικά θέματα, προσφυγικά, όλοι τα ξέρουμε.   Παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το πρώτο σχέδιο, το νομοσχέδιο «σκούπα» το οποίο έρχεται και διορθώνει, διευθετεί, καλύπτει, μέχρι εδώ όλα καλά.   Υπάρχει ένας άλλος διάλογος   για την αναμόρφωση του "Καλλικράτη" ή για την επαναθεσμοθέτηση του "Καλλικράτη" για μια άλλη μεταρρύθμιση.

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Ομιλία Προέδρου ΕΝΠΕ Κώστα Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ 4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Καλημέρα σας. Μακαριότατε σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, αλλά σας ευχαριστούμε για την εμπνευσμένη ιστορική ομιλία σας. Αποδείξατε ότι η Εκκλησία δεν ηθικολογεί πάνω στο κενό, ούτε στρουθοκαμηλίζει μπροστά στην πραγματικότητα. Είναι εκεί και αντιμετωπίζει κατάματα τα προβλήματα και δίνει λύσεις. Είμαστε μαζί σας για τον άνθρωπο και θα είμαστε μαζί σας για τον άνθρωπο, το συνάνθρωπό μας και τις ανάγκες του.
Κύριοι Υπουργοί είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Για να έχετε εικόνα και ήχο της πραγματικότητας, αλλά και σε ένα συνέδριο και μια Γενική Συνέλευση ουσίας, γιατί οι Περιφέρειες δημιουργούν, είναι ενωμένες, είναι αποτελεσματικές, είναι ουσιαστικές, είναι συνεργατικές, είναι συλλογικές, μπορεί να δημιουργούμε έργα, δεν δημιουργούμε εικόνες να τέρπουν τα μάτια και να χαϊδεύουν τα αυτιά.
Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, ιδιαίτερη τιμή για την παρουσία σας εδώ για τις θέσεις σας που θέλουμε να ακούσουμε και να μας ακούσετε, για το δημιουργικό ουσιαστικό διάλογο, για τη συνεργασία, για το καλό της Ελληνίδας και του Έλληνα.
Φίλε Γιώργο Πατούλη, είμαστε μαζί στο μεγάλο αγώνα της Αυτοδιοίκησης, το μεγάλο αγώνα που δίνουμε καθημερινά για τα μικρά προβλήματα των συμπολιτών μας, των συνανθρώπων μας που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα, αλλά ταυτόχρονα και για τα μεγάλα προβλήματα. Είμαστε μια γροθιά. Και είμαστε όλη η Ελλάδα εδώ. Εκκλησία, πολιτεία, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, κόμματα και Περιφέρειες και Δήμοι. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε μια δημιουργική ανατροπή, να μην ακολουθήσουμε μια διάλεκτο ξύλινης αερολογίας, άνευ νοήματος συνθήματα και με γλυκερές ηθικολογίες και οπωσδήποτε με κολακείες του φθόνου, χωρίς τακτικισμούς, αλλά με στρατηγική.
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε συνθήκες καλύτερες. Θέλω να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο των Εργαζομένων, εμπεριστατωμένη η παρέμβασή της. Πραγματικά χρήσιμη, σπουδαία.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, μέλη της Ένωσης Περιφερειών, πραγματικά και ειλικρινά σας καλωσορίζω, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ στο 4ο Τακτικό Συνέδριο, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια φράση του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη από το Συνέδριό μας το 2013: «μια είναι η λύση κύριοι συνάδελφοι, να επιδιώξουμε δημοσιονομική αυτοτέλεια και όχι με το νόμο, αλλά στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, τότε μόνο θα ξέρουμε από πού και τι έχουμε να πάρουμε κατευθείαν και από εκεί και μετά σε ό,τι είναι να μας ενισχύσει το κράτος να μας ενισχύσει».
Αυτά είχε πει προφητικά πριν τρία χρόνια. Εμείς ερχόμαστε σήμερα στο 4ο Συνέδριό μας και ενώ σε μερικές εβδομάδες η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση συμπληρώνει 6 χρόνια ζωής και ευχαριστούμε εκείνους οι οποίοι την εμπνεύστηκαν, τη δημιούργησαν και την περπάτησαν, γιατί ήταν μεγάλο βήμα και ήταν ένα βήμα μεγαλύτερο από τη φθορά και πραγματικά ερχόμαστε και εμείς να κάνουμε σήμερα, μετά από 6 χρόνια που έχουμε καταγράψει ακριβώς τις αδυναμίες, τις αστοχίες, τις δυναμικές που πρέπει να αναπτύξουμε. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κουρουμπλή τον Υπουργό που σταθήκαμε και κάναμε μια λογική σειρά πραγμάτων και αυτή τη στιγμή το  νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και παρακαλώ την κυβέρνηση να το ψηφίσει, να προχωρήσει, γιατί αυτή είναι η ουσιαστική αλλαγή στον Καλλικράτη. Αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη ο τόπος.
  Δηλαδή τι είδαμε; Μαζευτήκαμε όλοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και Β’ βαθμού και κάναμε τι; Αυτό που θα έκανε κάθε λογικός στην οικογένειά του, στη ζωή του, στην επιχείρησή του, στην πραγματική του ζωή, θα δει ποιες είναι οι αδυναμίες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Τι χρειάζεται να κάνουμε, τι να αλλάξουμε, γιατί όπως έγινε, άλλαξαν τα πράγματα, ή υπήρχαν λάθη. Υπήρχαν λάθη και στην αντιγραφή ακόμη. Κι αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτή είναι η ουσιαστική μεταρρύθμιση στην πραγματική κοινωνία και στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ακυβέρνητες πολιτείες και τοπική δημοκρατία

                                  
                                                                                                       του Πάνου Τρ.Σκοτινιώτη
 http://pskotiniotis.blogspot.gr/


1.  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Πουλάκης, στην ομιλία του στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο, χαρακτήρισε ως υπερώριμο βήμα την «αναλογική συγκρότηση των δημοτικών και περιφερειακών Συμβουλίων», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.Πατούλης, αντέδρασε, επισείοντας τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε «ακυβέρνητες πολιτείες». Σίγουρα δεν αναφερόταν στην περίφημη τριλογία του Στρατή Τσίρκα. Προς ενίσχυσή του έσπευσε ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της ΝΔ, Μ. Βορίδης, ο οποίος υιοθέτησε τα περί ακυβερνησίας στους Δήμους σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής και δήλωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας, θα την καταργήσει».  
2. Το εκλογικό σύστημα των δύο γύρων που εφαρμόζεται στις δημοτικές εκλογές παραμένει, στον βασικό του πυρήνα, αμετάβλητο από το 1982. Στα θετικά του είναι η  πολιτική και διοικητική σταθερότητα που εξασφάλισε. Ο επιτυχών  συνδυασμός διαθέτει  ευρεία πλειοψηφία  3/5 στο Δημοτικό Συμβούλιο, που του επιτρέπει να υλοποιήσει απρόσκοπτα την πολιτική εντολή του εκλογικού σώματος. Στα αρνητικά του, το ότι δημιούργησε ένα δημαρχοκεντρικό και μονοπαραταξιακό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, τροφοδότησε  τον κομματισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση, διευκόλυνε φαινόμενα διαφθοράς, δυσχέρανε τη διαμόρφωση ευρύτερων συναινέσεων και κουλτούρας συνεργασιών. Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις οδήγησε και σε σοβαρή στρέβλωση της βούλησης του εκλογικού σώματος. Υπάρχουν παραδείγματα όπου συνδυασμός με ποσοστό κάτω από 20% στον α΄γύρο, εξασφάλισε τελικά τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου!

3. Χρειάζονται, λοιπόν, αλλαγές στο σύστημα εκλογής  των δημοτικών και περιφερειακών αρχών; Η δική μου απάντηση είναι, ναι. Όχι όμως ως μια αποσπασματική ρύθμιση που θα υποτάσσεται σε τρέχουσες κομματικές σκοπιμότητες. Αλλά στο πλαίσιο ευρύτερων, ώριμων αλλαγών στον «Καλλικράτη» και τον Δημοτικό Κώδικα, που θα κατατείνουν σε  μια νέα σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται, δηλαδή, μια μεταρρύθμιση στη μεταρρύθμιση, με βασικό στόχο την  ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας.  Αυτό προϋποθέτει τη θεσμική και οικονομική θωράκιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Προϋποθέτει, όμως, και σημαντικές τομές στο σύστημα της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, καθώς  και στον τρόπο εκλογής των αιρετών οργάνων, ώστε να ενισχύονται οι διαδικασίες πολιτικής συμμετοχής, η ενότητα των τοπικών κοινωνιών, η ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση, η διαφάνεια, η λογοδοσία και  ο κοινωνικός έλεγχος.
4. Όταν αναγνωρίζουμε –και σωστά- πως η χώρα χρειάζεται ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, είναι αυτονόητο πως  αντίστοιχα τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης χρειάζονται σε κάθε πόλη και σε κάθε περιφέρεια. Στην κλίμακα των πόλεων και των περιφερειών τα πλεονεκτήματα ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος είναι αναμφισβήτητα πολύ περισσότερα  από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η εφαρμογή του.  Πιστεύω, λοιπόν, πως έχει έλθει η στιγμή  για την αναθεώρηση του εκλογικού συστήματος, με τη θέσπιση ενός  αναλογικού εκλογικού συστήματος για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, που θα διασφαλίζει τόσο τις προγραμματικές συγκλίσεις, όσο και την αποτελεσματικότητα της εκτελεστικής λειτουργίας. Αυτονόητο είναι πως υπάρχουν πολλά θέματα που επιβάλλεται να εξεταστούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Ανάμεσα σε  αυτά, ο τρόπος εκλογής των δημάρχων και των περιφερειαρχών  και οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποφευχθούν παραλυτικές ισορροπίες.

Απόφαση του Ειδικού Θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016
Το Ειδικό Θεματικό Συνέδριο «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», που συνήλθε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο στις 17 και 18 Οκτωβρίου του 2016, διαπιστώνει τα ακόλουθα:
Συγκεκριμένα:
Α. Διαπιστώσεις:
Η Κυβέρνηση άνοιξε τη συζήτηση για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους χωρίς όμως να έχει μέχρι τώρα καταθέσει στην Επιτροπή Διαβούλευσης αναλυτικά τις θέσεις της. Ειδικότερα δεν παρουσιάστηκε:
Ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής του Εκλογικού Νόμου.
Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης του νέου μοντέλου οργάνωσης της Διοίκησης της Χώρας.
Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζονται τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα της Αυτοδιοίκησης.
Προτάσεις που να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της καταστατικής θέσης και του ρόλου των Αιρετών.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιφυλάσσει για τους Δήμους ρόλο στην υλοποίηση των Κοινωνικών Προγραμμάτων και δεν προσδιορίζει μέχρι τώρα ρόλο στα ζητήματα ανάπτυξης.

Β. Οι θέσεις της ΚΕΔΕ

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση η ΚΕΔΕ διαμορφώνει θέσεις όπως ενδεικτικά αυτές αποτυπώνονται στο «κείμενο προτάσεων της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ειδικότερα:

Εκλογικό Σύστημα
Η ΚΕΔΕ και έως ότου η Κυβέρνηση καταθέσει την ολοκληρωμένη πρότασή της για το Εκλογικό Σύστημα, δεν συζητά την αλλαγή του πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη Μεταρρύθμιση.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

3 + 1 προτάσεις για τους ΟΤΑΤης Ρένας Δούρου 
Περιφερειάρχη Αττικής

 Αναδημοσίευση από "ΑΥΓΗ"

Απαιτείται λοιπόν ο άμεσος επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας περιφερειών με τα πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά της Αττικής στην κατεύθυνση της ανάδειξης του μητροπολιτικού της χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με βάση την αρχή της επικουρικότητας.
Σήμερα, ο ανασχεδιασμός και η «επαναθεσμοθέτηση» των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμών της χώρας αποτελούν όχι κάποιου είδους τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά κρίσιμο στοίχημα Δημοκρατίας. Σε αυτή τη συγκυρία η Αυτοδιοίκηση, δήμοι και περιφέρειες, έχει και λόγο και ρόλο, για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής. Η τοπική δημοκρατία, με άλλα λόγια, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και μέσο αντιμετώπισης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, αύξησης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ρατσισμού, ξενοφοβίας. Για να επιτελέσει όμως αυτή την αποστολή, στη χώρα μας, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η ανασυγκρότησή της. Άλλωστε αυτή η απαραίτητη μεταρρύθμιση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος - το αντίθετο μάλιστα: «οπλίζει» την κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση με τους δανειστές καθιστώντας παράλληλα την Αυτοδιοίκηση πραγματική Αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση, όπως είναι σήμερα.
Έτσι, οι περιφέρειες πρέπει να απαλλαγούν από θεσμικά «βαρίδια» και ελλείμματα και να λειτουργήσουν σε ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να επεμβαίνουν αποτελεσματικά σε ζητήματα, όπως, π.χ., το μεταναστευτικό / προσφυγικό φαινόμενο, όπου η Αυτοδιοίκηση έχει μόνο στήριγμα την αλληλεγγύη των πολιτών, καθώς ο Νόμος 4375/2016 εκχωρεί μεν αρμοδιότητες, αλλά είναι προσωρινός.
Απαιτείται λοιπόν ο άμεσος επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας περιφερειών με τα πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά της Αττικής στην κατεύθυνση της ανάδειξης του μητροπολιτικού της χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογραμμίζουν τη σημασία της «περιφερειοποίησης» (π.χ. η ειδική έκθεση του Κογκρέσου των τοπικών και περιφερειακών αρχών, όπου τονίζονται τα οφέλη της «περιφερειοποίησης» με όρους δημόσιων υπηρεσιών και ανάπτυξης).
Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε σχετική επεξεργασία, με στόχο την αποτελεσματική (χωρίς γραφειοκρατία, διαφθορά) λειτουργία για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα οι προτάσεις της εστιάζονται σε τέσσερα σημεία:
Πρώτον: Στη ρητή συνταγματική κατοχύρωση της έννοιας της μητροπολιτικότητας στο άρθρο 102 του Συντάγματος. Ανεξάρτητα ή πέρα από την κατοχύρωση αυτή, επιβάλλεται η συνεκτική οριοθέτηση της μητροπολιτικότητας τόσο λειτουργικά όσο και γεωγραφικά, με κατάλληλη προσαρμογή και εξάλειψη των αντιφάσεων του Καλλικράτη (που προβλέπει μεν στο άρθρο 210 μητροπολιτικό χαρακτήρα, αλλά με ατελή τρόπο), προκειμένου οι περιφέρειες να καταστούν παράγοντες αυτοτελούς σχεδιασμού παρεμβάσεων και φορείς συντονισμού τους μέσα από συνέργειες με τους υπόλοιπους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης άσκησης - όχι μόνο με ατομικές πράξεις και συμβάσεις, αλλά και με κανονιστικές ρυθμίσεις - των μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρώην ΟΡΣΑ, του οποίου οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα οι φορείς των ΟΤΑ, με κύρια την Περιφέρεια Αττικής, να αποξενωθούν από τη δυνατότητα παρέμβασης σε ζητήματα χωροθέτησης μεγάλων εκτάσεων διαδημοτικού χαρακτήρα, π.χ., παραλιακό μέτωπο.
Δεύτερον: Στην ανάδειξη της ενότητας και της συνέχειας της κρατικής πολιτικής. Έτσι, αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των εμπλεκόμενων φορέων και παύουν τραγελαφικές καταστάσεις ως προς το ποιος είναι αρμόδιος, ο δήμος ή η περιφέρεια, για τη συντήρηση, π.χ., μιας πεζογέφυρας που τα θεμέλιά της πατούν άλλοτε σε πεζοδρόμια και άλλοτε σε δρόμους! Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές, συνεπάγονται απίστευτη κατασπατάληση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και στερούν την αναμενόμενη από τους πολίτες αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τρίτον: Στη συνταγματική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, και ειδικότερα των περιφερειών, στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, είτε ευθέως εκ του Συντάγματος (με τροποποίηση τουλάχιστον του άρθρου 102 με την προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την άσκηση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ) είτε με την πρόβλεψη δυνατότητας για γενική ή συγκεκριμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον νομοθέτη ή / και την κεντρική διοίκηση. Έτσι, αν την αρμοδιότητα για τα προβλήματα που προκύπτουν από επικαλύψεις και συγκρούσεις χρήσεων γης, την αναλάβουν οι περιφέρειες, θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επιχειρήσεων που ενώ έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, μια αλλαγή χρήσεων γης που δεν προέβλεψε, από απλή παράλειψη, τη συγκεκριμένη χρήση, δεν επιτρέπει την εκ νέου αδειοδότηση της επιχείρησης λόγω ανανέωσης ή μεταβίβασής της.
Τέταρτον: Στη συνταγματική κατοχύρωση της φορολογικής αποκέντρωσης με νέα ρύθμιση, με την οποία θα διασφαλίζεται η είσπραξη και η απόδοση δημόσιων πόρων από φόρους ή τέλη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και παράλληλα με τη θεσμοποίηση της δυνατότητας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής της κυβέρνησης, να καθορίζουν και να εισπράττουν με δικούς τους μηχανισμούς πόρους (από τέλη αλλά και από φόρους), το περιεχόμενο των οποίων θα καθορίζεται καταρχήν από τον νομοθέτη, αλλά θα εξειδικεύεται από τους ίδιους τους ΟΤΑ.

Οι σχετικές προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία δημόσιου διαλόγου που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από... χθες.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Θεσμοθετείται αλλά δεν εφαρμόζεται!!!

 Του Δημήτρη Κατσούλη
Σχόλιο με αφορμή το υπό διαβούλευση
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μία από τις, δειλές έστω, καινοτομίες του νομοθέτη του ν. 3852/2010  (Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι η θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας και της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μέχρι τότε την εποπτεία ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της κρατικής Περιφέρειας δια της ανά νομό  αρμόδιας Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Γενικό Γραμματέα της κρατικής Περιφέρειας διαδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από το 2011 και μετά, εντούτοις η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ  παραμένει στα “χαρτιά”, ο Ελεγκτής Νομιμότητας επίσης ανεφάρμοστος και η Εποπτεία ασκείται με τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα της “προ- καλλικρατικής εποχής”.
Στην φιλολογία του συρμού περί κατάργησης του Καλλικράτη που αναπτύσσεται και στα υψηλά “κλιμάκια” της  πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, έρχεται να απαντήσει με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου "Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις" το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο επαναφέρει τις επιλογές του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας και τον Ελεγκτή Νομιμότητας που είχε τροποποιήσει ο ν.4257/2014.
Αναλυτικότερα:
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου αποτελείται από τον επικεφαλή της, τον Ελεγκτή Νομιμότητας και την υπηρεσιακή δομή η οποία συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε τρία τμήματα, το τμήμα Γενικών Υποθέσεων, το τμήμα Οικονομικών και το τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων. Η δομή αυτή καταστρώθηκε με το άρθρο 218 του ν.3852/2010, τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ.5 του ν.4257/2014 για να επανέλθει όπως όρισε ο «Καλλικράτης» με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάθε τμήμα διερευνά την νομιμότητα των αντίστοιχων αποφάσεων των ΟΤΑ και στελεχώνεται από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Τη διαπίστωση της νομιμότητας και ιδίως την ακυρότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ υπογράφει ο Ελεγκτής Νομιμότητας ο οποίος είναι ανώτατος δημόσιος λειτουργός, επιλεγμένος για θητεία πέντε ετών με αξιολογικά επιστημονικά κριτήρια όπως ορίζει ο νόμος. Η υπαγωγή του Ελεγκτή Νομιμότητας στον Υπουργό Εσωτερικών και ιδίως η ευχέρεια που πρόκειται να θεσπίσει ο νομοθέτης με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου για επιλογή του Ελεγκτή από τον Υπουργό μεταξύ των τριών καταλληλότερων αφήνει πάντως περιθώρια εφαρμογής μη αξιολογικών κριτηρίων ακυρώνοντας στην πράξη την αξιολόγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προκρίνοντας υποκειμενικά, πολιτικά ή ακόμη και κομματικά κριτήρια.