Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΛΙ!!!

Η Εγκύκλιος 19 του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων. Νέες συμβάσεις έως 31.3.2018

Οι αδειοδοτήσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Συμβασιούχους

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και προοδευτική τοπική αυτοδιοίκηση