Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΛΙ!!!

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και προοδευτική τοπική αυτοδιοίκηση

Οι συμβασιούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Λάμπρος Μίχος: Ένα ρωμαλέο Αυτοδιοικητικό Κίνημα απαιτούν οι καιροί.

«Αλλαγή του Καλλικράτη»: Γιατί; Προς τα που; Πως;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ισχυρός πυλώνας Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Να καταργηθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Η Αυτο-Διοίκηση: σύγχρονη «ματιά»

Η Πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αρμοδιότητες και τα διάφορα «μοντέλα» των ΟΤΑ: «Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν»

Πολυεπίπεδη Δημοκρατική Διακυβέρνηση με αποκέντρωση της εξουσίας από τα Υπουργεία στις Περιφέρειες και τους Δήμους