Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΛΙ!!!

Τομές Δημοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση. (Ηλεκτρονικό Βιβλίο- Ebook)

Η κοινωνική πολιτική των ελληνικών Δήμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Kρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Προτάσεις για άμεσα επιβαλλόμενες βελτιώσεις στο Πρόγραμμα "Καλλικράτης"